Articles

Results 1 to 5 of 107


Amendments have been Introduced to the Regulation on Distance Contracts

Turkey - September 30 2022 The Regulation Amending the Regulation on Distance Contracts (“Amendment Regulation”) has been published in Official Gazette dated 23 August 2022 and…

Dr. E. Seyfi Moroglu

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı

Turkey - September 30 2022 Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 23 Ağustos 2022 tarihli ve 31932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Böylelikle, 20237 sayılı…

Dr. E. Seyfi Moroglu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Tarafından Hazırlanan Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Yayımlandı

Turkey - February 1 2022 Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından hazırlanan Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ…

Burcu Tuzcu Ersin

Personal Data Protection Authority published the Communiqué on the Procedures and Principles regarding the Personnel Certification Mechanism

Turkey - February 1 2022 The Communiqué on the Procedures and Principles Regarding the Personnel Certification Mechanism (“Communiqué”) prepared by the Personal Data…

Burcu Tuzcu Ersin

Borsa Simsarı ve Borsa Ajanı Olma Koşullarında Değişiklik Yapıldı

Turkey - October 14 2021 25 Eylül 2021 tarihli ve 31609 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik…

Dr. E. Seyfi Moroglu