Articles

Results 1 to 5 of 81
Most popular |Most recent


Turkish Data Protection Board States that the Convention 108 is not sufficient per se for Data Transfer Abroad

Turkey - September 21 2020 Turkey's Data Protection Board ("Board") imposed an administrative fine in the amount of TRY 900,000 on a data controller for transferring personal...

Burcu Tuzcu Ersin.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu: Yurt Dışında Yerleşik Birden Fazla Veri Sorumlusu İçin Tek Bir İrtibat Kişisi Atanabilir

Turkey - September 21 2020 Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”), yurt dışında yerleşik birden fazla veri sorumlusu için tek bir irtibat kişisi atanabileceğine; bununla...

Burcu Tuzcu Ersin.

Turkish Data Protection Board: A Single Person may be Appointed as the Contact for more than One Data Controller Residing Abroad

Turkey - September 21 2020 Turkish Data Protection Board ("Board") decided that a single person may be appointed as the contact person for multiple data controllers abroad at...

Burcu Tuzcu Ersin.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 108 Sayılı Sözleşme’nin Yurt Dışına Veri Transferi İçin Başlı Başına Yeterli Olmadığına Karar Verdi

Turkey - September 21 2020 Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”), geçerli bir hukuki sebebe dayanmaksızın kişisel verileri yurt dışına aktaran veri sorumlusu hakkında 900.000...

Burcu Tuzcu Ersin.

İnternet Kanunu Kapsamındaki Değişiklikler

Turkey - August 18 2020 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda (“5651...

Burcu Tuzcu Ersin.