Articles

Results 1 to 2 of 2
Most popular |Most recent


Terskler for eierskap i aksjeselskaper

Norway - March 10 2015 Hvilke rettigheter har jeg som aksjeeier i selskapet? For hver aksje du kjøper øker dine økonomiske rettigheter i et aksjeselskap. Med økonomiske…

Nye regler om generalforsamlinger I as – større ansvar for styrets vurderinger

Norway - April 2 2014 Den 1. Juli 2013 trådte en rekke endringer av aksjeloven i Kraft som har betydning for bl.a. Generalforsamling, utbytte og andre…