Articles

Results 1 to 5 of 11
Most popular |Most recent


An Increasingly Popular Tool in M&A Transactions: Warranty & Indemnity Insurance to Optimize Risk Allocation

Turkey - January 10 2020 In an M&A deal, transactional risk allocation is always a major concern for both sellers and buyers. While sellers seek a clean exit for the...

Zeynep Ahu Sazci Uzun, Başak Ceylan Etik.

Ödeme Hizmetleri Mevzuatında Açık Bankacılığa Yönelik Değişiklikler Yapıldı

Turkey - December 11 2019 Kritik bir hizmet ve bilgi toplumunun temel ihtiyaçlarından biri olan ödeme hizmetleri, geçmişte AB’de 200764EC sayılı AB Direktifi (“PSD”)...

Tolga Ipek, Onur Sumer.

Turkey Passes Amendment on Payment Services Legislation to Welcome Open Banking

Turkey - December 11 2019 Payment services, a crucial service and a direct necessity of information society, was formerly regulated in the EU under Directive 200764EC...

Tolga Ipek, Onur Sumer.

Clarifications were made to the Capital Movements Circular in relation to banks’ obligations to verify loans obtained abroad by Turkish residents and the declaration obligations of resident borrowers

Turkey - November 4 2019 In the Ministry of Treasury and Finance's letter dated 10 October 2019 and numbered 410588 ("Ministry's Letter"), new clarifications were made to...

Hakan Ekim.

Sermaye Hareketleri Genelgesinde yurt dışından alınan krediler açısından bankaların kontrol yükümlülükleri ile kredi alan mukimlerin beyan yükümlülüklerine ilişkin yeni açıklamalar getirildi

Turkey - November 3 2019 Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 10 Ekim 2019 tarihli ve 410588 sayılı yazısı (“Bakanlık Yazısı”) Ile, Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin (“Genelge”) 19...

Hakan Ekim.