Articles

Results 1 to 5 of 13
Most popular |Most recent


Public Private Partnerships in Turkey

Turkey - March 26 2019 A structured guide to public private partnerships in Turkey

Senem Denktaş, Ahmet Zafer Yılmaz.

An innovative solution for securing aircraft financing: Insurance-backed financing models

Turkey - September 2 2019 As government-backed credits extended by US Ex-Im Bank and European export credit agencies ("ECA") for aircraft financing have diminished, Marsh…

S. Aslı Budak, Türkay Avanaş.

COVID - 19 Salgının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi

Turkey - April 7 2020 COVID - 19 Salgının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisine ilişkin 2020/5 numaralı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 2 Nisan 2020 Perşembe günü 31087 sayılı…

Senem Denktaş.

A Lifeline at Trying Times: The Revamped Financial Restructuring Program

Turkey - April 6 2021 The popularity of out-of-court debt restructuring in Turkey surged in the second half of 2018 with the introduction of the Financial Restructuring…

Senem Denktaş, Neslihan Dönmez.

Trabzon Şehir Hastanesi İhalesi Ön Yeterlik İlanı

Turkey - May 30 2018 6428 Sayılı T.C. Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Ba...

Senem Denktaş, Ahmet Zafer Yılmaz.