Articles

Results 1 to 5 of 13
Most popular |Most recent


Novelties introduced to the debt assumption agreements

Turkey - April 13 2021 The Law Amending Certain Laws numbered 7297 ("Law Numbered 7297"), published in the Official Gazette numbered 31429 and dated 20 March 2021, added a…

S. Aslı Budak, Senem Denktaş.

Borç Üstlenimi Sözleşmelerine Getirilen Yenilikler

Turkey - April 12 2021 20 Mart 2021 tarih ve 31429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7297 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7297 Sayılı Kanun”) Ile…

S. Aslı Budak, Senem Denktaş.

A Lifeline at Trying Times: The Revamped Financial Restructuring Program

Turkey - April 6 2021 The popularity of out-of-court debt restructuring in Turkey surged in the second half of 2018 with the introduction of the Financial Restructuring…

Neslihan Dönmez, Senem Denktaş.

COVID - 19 Salgının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi

Turkey - April 7 2020 COVID - 19 Salgının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisine ilişkin 2020/5 numaralı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 2 Nisan 2020 Perşembe günü 31087 sayılı…

Senem Denktaş.

The impact of the covid-19 outbreak on public procurement agreements

Turkey - April 7 2020 The Presidential Circular No. 2020/5 on the Effect of the COVID-19 Outbreak on Public Procurement Agreements was published in the Official Gazette No…

Senem Denktaş.