Articles

Results 1 to 4 of 4


New communiqu on politically exposed individuals

Turkey - November 24 2022 The General Communiqu of the Financial Crimes Investigation Board (Sequence No: 21) ("Communiqu") entered into force upon its publication in the…

Hazar Başar, Yesim Api Samlı

Kamusal Nüfuz Sahibi Kişilere Yönelik Yeni Tebliğ

Turkey - November 23 2022 Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) yüksek derecede riskli…

Hazar Başar, Yesim Api Samlı

Elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkinda kanun kapsaminda yapilan değişiklikler

Turkey - July 31 2022 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da yapılması planlanan ve 1 Temmuz 2022’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen…

Hazar Başar, Kayra Üçer

Amendments To The Law on The Regulation of Electronic Commerce

Turkey - July 31 2022 The bill to Amend the Law on the Regulation of Electronic Commerce ("Law"), regarding the long-anticipated amendments to Law No 6563 on the…

Hazar Başar, Kayra Üçer