Esin Namer Tuncel

Hergüner Bilgen Özeke

Articles

Results 1 to 5 of 31


Ministry opinion on the two-year period set out in the communiqué on foreign currency restrictions

Turkey - October 21 2020 The Ministry of Treasury and Finance ("Ministry") published an Announcement on Foreign Currency Denominated or Foreign Currency Indexed Contract…

Serkan Gül, Nazim Olcay Kurt

Döviz Yasağına Dair Tebliğ’de Yer Alan İki Yıllık Süreye İlişkin Bakanlık Görüşü

Turkey - October 20 2020 Döviz Yasağına Dair Tebliğ’de Yer Alan İki Yıllık Süreye İlişkin Bakanlık Görüşü Hazine ve Maliye Bakanlığı (“Bakanlık”), 13 Ekim 2020 tarihinde…

Serkan Gül, Nazim Olcay Kurt

Gain will now be paid over the increased value of real estate resulting from zoning plan amendments

Turkey - September 25 2020 Additional Article 8 was recently introduced to the Zoning Law No. 3194, which stipulates that if the value of a piece of real estate has increased…

Serkan Gül, Nazim Olcay Kurt

Imar plani değişikliği sonucu taşinmazlarin artan değeri üzerinden artik pay ödenecek

Turkey - September 23 2020 Geçtiğimiz aylarda 3194 sayılı İmar Kanunu’na getirilen Ek Madde 8 Ile, taşınmaz maliklerinin talebi üzerine yapılan imar planı değişikliği sonucunda…

Serkan Gül, Nazim Olcay Kurt

Turizm Mevzuatına Değişiklikler Geldi

Turkey - August 25 2020 24 Temmuz 2020 tarihli ve 31195 sayılı Resmi Gazete’de “Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik…

Serkan Gül, Nazim Olcay Kurt