We use cookies to customise content for your subscription and for analytics.
If you continue to browse Lexology, we will assume that you are happy to receive all our cookies. For further information please read our Cookie Policy.

Search results

Order by: most recent most popular relevanceResults: 1-10 of 1,162

Financial Regulatory News Updates - June 2017
 • Loyens & Loeff
 • Netherlands
 • July 19 2017

The Financial Regulatory News Updates: an overview in which our Banking and Finance Practice Group highlights recent legislative developments and


Ontwerp besluit aanwijzing organisaties van openbaar belang
 • Stibbe
 • Netherlands
 • July 18 2017

De Minister van Financiën is voornemens om netbeheerders, woningcorporaties, grote pensioenfondsen en drie instellingen voor het wetenschapsbeleid aan


Herstelwet financiële markten 2017: wijzigingen Boek 2 BW
 • Stibbe
 • Netherlands
 • July 18 2017

Op 27 juni 2017 is de Herstelwet financiële markten 2017 (“Herstelwet”) in werking getreden. De Herstelwet herstelt gebreken en omissies, opgetreden


International Bank and Other Guarantees Handbook
 • Walder Wyss
 • Austria, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Spain, Sweden, Switzerland, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Estonia, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland
 • July 17 2017

The Swiss legal system is based on the civil law tradition. As such, it relies essentially on written legal provisions as a primary source of law


New legislation passed on home-owners' associations
 • Loyens & Loeff
 • Netherlands
 • July 14 2017

On 1 January 2018, new legislation will take effect that is intended to improve the way in which home-owners' associations operate. The act (Wet


Sharing is caring? Loan for use, due care and the good paterfamilias
 • Stibbe
 • Netherlands
 • July 14 2017

These days, there is a lot of talk about the “sharing” economy. The basic idea is that there is no need to buy, say, tools or domestic equipment if it


Betaalde vergoedingen renteswapovereenkomst niet aftrekbaar als eigenwoningrente
 • Loyens & Loeff
 • Netherlands
 • July 14 2017

De Hoge Raad heeft vandaag, anders dan zowel Advocaat-Generaal Wattel als Hof Den Haag, geoordeeld dat vergoedingen betaald ter zake van


Week 25 De belangrijkste Hoge Raad uitspraken van deze week, waaronder 'Geen verjaring bij vordering op kwaliteitsrekening'
 • Houthoff Buruma
 • European Union, Netherlands
 • June 23 2017

In het kader van een geschil met een belastingplichtige heeft de Ontvanger NLG 165.000, gestort op de kwaliteitsrekening van een Stichting


Week 24 De belangrijkste Hoge Raad uitspraken van deze week, waaronder 'Bancaire onderzoeksplicht tegen overkreditering ook al tussen 1999 en 2003'
 • Houthoff Buruma
 • Netherlands
 • June 16 2017

Banken dienden ook al tussen 1999 en 2003 op grond van hun bijzondere zorgplicht voorafgaand aan het verlenen van hypothecair krediet aan een


HealthBit: NZa en DNB kritisch op Wetsvoorstel verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars
 • Loyens & Loeff
 • Netherlands
 • June 13 2017

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en De Nederlandsche Bank (DNB) hebben zich in twee adviezen negatief uitgelaten over het wetsvoorstel uit 2016