We use cookies to customise content for your subscription and for analytics.
If you continue to browse Lexology, we will assume that you are happy to receive all our cookies. For further information please read our Cookie Policy.

Search results

Order by: most recent most popular relevanceResults: 1-10 of 519

Upcoming changes in respect of audit committees of public-interest entities
 • Loyens & Loeff
 • European Union, Netherlands
 • February 4 2016

Changes are envisaged in Dutch legislation applicable to public-interest entities in relation to inter alia the composition of audit committees of


Regulering telecomsector: update marktanalyses
 • Maverick Advocaten NV
 • European Union, Netherlands
 • February 2 2016

In 2015 is de vierde reguleringsperiode van de Nederlandse telecommunicatiesector van start gegaan. Zo heeft ACM in 2015 haar ontwerp


Electronic signatures
 • Baker & McKenzie
 • European Union, Netherlands
 • January 30 2016

In our digital world, the question frequently arises as to whether a document can be signed “electronically”. In this newsletter, we will explain


Nieuw jaarrekeningenrecht- Verkorte termijnen voor opmaken en deponeren van de jaarrekening
 • Bird & Bird
 • Netherlands, European Union
 • January 19 2016

Op 26 juni 2013 is Richtlijn 201334EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie (de Richtlijn Jaarrekening) in werking getreden. De


Belgian listed companies dashboard - January 2016 - issue n3
 • NautaDutilh
 • Belgium, European Union, Netherlands
 • January 15 2016

Listed companies should in principle provide for closed periods during which securities dealings by their management and board members are prohibited


Einde aan de wettelijke streefcijfers voor een evenwichtige verdeling van de zetels tussen vrouwen en mannen?
 • Taylor Wessing
 • European Union, Netherlands
 • January 13 2016

Bij de inwerkingtreding van de Wet bestuur en toezicht in januari 2013 (Stb. 2011, 275) werden de artikelen 166, 276 en 391 lid 7 van Boek 2 en


Richtlijn publicatie niet-financiële informatie en diversiteit
 • Stibbe
 • European Union, Netherlands
 • January 12 2016

Op 5 december 2014 is de Europese richtlijn 201495EU over publicatie van niet-financiële informatie en informatie over diversiteit door bepaalde


Voorstel voor de Implementatiewet wijziging richtlijn transparantie
 • Stibbe
 • European Union, Netherlands
 • January 12 2016

Op 26 november 2013 is Richtlijn 201350EU (‘gewijzigde transparantierichtlijn’) in werking getreden. Deze richtlijn wijzigt een aantal bepalingen


Mogelijke verkorting oproepingstermijn algemene vergadering banken en beleggingsondernemingen
 • Stibbe
 • European Union, Netherlands
 • January 12 2016

De Implementatiewet Europees Kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen (‘implementatiewet Europees Kader’


Annual report on payments to governments
 • Loyens & Loeff
 • European Union, Netherlands
 • December 21 2015

Dutch large legal entities and public-interest entities active in the extractive and primary forest logging sector are required to publish an annual