We use cookies to customise content for your subscription and for analytics.
If you continue to browse Lexology, we will assume that you are happy to receive all our cookies. For further information please read our Cookie Policy.

Search results

Order by: most recent most popular relevanceResults: 1-10 of 94

Safe Harbour is dood. Lang leve Safe Harbour 2.0?
 • Bird & Bird
 • European Union, Netherlands, USA
 • January 27 2016

In een baanbrekende uitspraak heeft het Hof van Justitie (Grote Kamer) op 6 oktober 2015 de belangrijkste basis voor de doorgifte van


Nieuw jaarrekeningenrecht- Verkorte termijnen voor opmaken en deponeren van de jaarrekening
 • Bird & Bird
 • European Union, Netherlands
 • January 19 2016

Op 26 juni 2013 is Richtlijn 201334EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie (de Richtlijn Jaarrekening) in werking getreden. De


New Dutch legislation with regard to annual accounts (2) - re-categorization of legal entities
 • Bird & Bird
 • European Union, Netherlands
 • November 13 2015

On 26 June 2013, Directive 201334EU of the European Parliament and of the Council (the Accounting Directive) entered into force. The Accounting


New Dutch legislation with regard to annual accounts (1) - shortened filing period annual accounts
 • Bird & Bird
 • European Union, Netherlands
 • November 12 2015

On 26 June 2013, Directive 201334EU of the European Parliament and of the Council (the Accounting Directive) entered into force. The Accounting


Boete BCC. Wettelijke garantie en bijkoopgarantie: houd het transparant
 • Bird & Bird
 • European Union, Netherlands
 • October 7 2015

Op 8 juli 2015 oordeelde het College van Beroep voor het bedrijfsleven (‘CBb’) dat de boete die ACM (destijds: de Consumentenautoriteit) in 2010 aan


Tech & IP: het kloppende hart van de onderneming
 • Bird & Bird
 • European Union, Netherlands
 • September 8 2015

Technologie en IP (intellectual property, zoals octrooien, merken, auteursrechten, modellen, databanken) hebben zich sinds begin jaren ’90 ontwikkeld


EHRM: Onaangekondigde bedrijfsinspectie in strijd met artikel 8 EVRM
 • Bird & Bird
 • European Union, Netherlands
 • June 5 2015

Op 2 oktober 2014 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (‘het Hof’) een arrest (EHRM, 2 oktober 2014, zaaknr. 9711) gewezen waarin de


Newsflash Betaaldiensten (mei 2015)
 • Bird & Bird
 • European Union, Netherlands
 • June 3 2015

Dit artikel biedt een beknopt overzicht van een aantal ontwikkelingen van de afgelopen maand op het terrein van het betalingsverkeer. Nationale


Het Unitair Octrooi en het Unified Patent Court een revolutie in de octrooiwereld
 • Bird & Bird
 • European Union, Netherlands
 • May 12 2015

Overzicht van het Unitair Octrooi en het Unified Patent Court voor de Nederlandse gebruiker. Bron: Intellectuele Eigendom en Reclamerecht (IER


BrandWrites - May 2015
 • Bird & Bird
 • Australia, Belgium, China, European Union, Finland, Germany, Luxembourg, Netherlands, Poland, Singapore, United Kingdom
 • May 7 2015

The Court of Appeal of England and Wales has found that the sale by the well-known retailer Topshop of a t-shirt bearing an image of the famous pop