We use cookies to customise content for your subscription and for analytics.
If you continue to browse Lexology, we will assume that you are happy to receive all our cookies. For further information please read our Cookie Policy.

Search results

Order by: most recent most popular relevanceResults: 1-10 of 220

The extent of the duty of loyalty in relation to a fair summarily dismissal under Danish law
 • Bird & Bird
 • Sweden, Denmark, Finland
 • May 30 2017

All employees are automatically obliged by the "duty of loyalty" (in Danish: "loyalitetspligten") during the employment relationship. There is no


Denmark: High Court judgment regarding summarily dismissal due to violation of workplace smoking policy
 • Bird & Bird
 • Denmark
 • February 6 2017

In a new Danish High Court, Eastern Division, judgment passed on 16 January 2017, the High Court decides whether a dismissal due to violation of


Kan national ret afskære en ret til fratrædelsesgodtgørelse, selvom det er i strid med EU-retten?
 • Mette Klingsten Advokatfirma
 • Denmark
 • December 6 2016

Højesteret har den 6. December 2016 afsagt dom om forholdet mellem EU-retten og den dagældende bestemmelse i funktionærlovens 2a, stk. 3 om bortfald


Ajos-sagen
 • Gorrissen Federspiel
 • Denmark, European Union
 • December 6 2016

Højesteret har med sin dom sat et markant punktum i Ajos-sagen


New Supreme Court judgment regarding dismissal of pregnant employee, including the extent of the obligation of repositioning such employee
 • Bird & Bird
 • Denmark
 • November 23 2016

In a new Supreme Court judgment passed on 25 October 2016, the Danish Supreme Court decided whether a dismissal of a pregnant employee was in


Lægebesøg i arbejdstiden - hvem betaler?
 • Mette Klingsten Advokatfirma
 • Denmark
 • November 18 2016

Østre Landsret har fastslået, at speciallægeundersøgelser ligesom almindelige lægebesøg kan betragtes som lovligt forfald, forudsat at det ikke er


Danish Holiday Act to be brought into compliance with EU-legislation
 • Mette Klingsten Advokatfirma
 • Denmark, European Union
 • November 7 2016

The Danish Holiday Act is under review by the Ministry of Employment. The future Holiday Act is intended to be a simpler and more modern version, in


When is a termination in violation of the rules of the antidiscrimination legislation? New ruling from the Danish Supreme Court on 25 October 2016.
 • Mette Klingsten Advokatfirma
 • Denmark
 • October 26 2016

The Supreme Court overturned the High Court's ruling and decided that if the original termination was not in full or in part motivated by the


Opsigelse af gravid medarbejder - hvornår sker vurderingen
 • Mette Klingsten Advokatfirma
 • Denmark
 • October 25 2016

Vurderingen af opsigelsers saglighed skal ske ud fra forholdene på opsigelsestidspunktet På hvilket tidspunkt skal det vurderes om en opsigelse er i


Relocation and dismissal of disabled employee in flexible job not contrary to Anti-discrimination Act
 • Plesner Advokatpartnerselskab
 • Denmark
 • September 21 2016

A recent case before the Board of Equal Treatment involved a municipality's alleged discrimination against a disabled employee who was relocated to