We use cookies to customise content for your subscription and for analytics.
If you continue to browse Lexology, we will assume that you are happy to receive all our cookies. For further information please read our Cookie Policy.

Search results

Order by: most recent most popular relevanceResults: 1-10 of 59

Subsidie Rijscholenkiezer TeamAlert leidt tot oneerlijke concurrentie
 • Bird & Bird
 • Netherlands
 • May 3 2016

De Nederlandse markt wordt regelmatig gehinderd door overheidsinitiatieven. Zo ook in het geval van de website Rijscholenkiezer.nl. Het Ministerie


Vernietiging van overeenkomsten vanwege een oneerlijke handelspraktijk
 • Bird & Bird
 • Netherlands
 • January 15 2016

Oneerlijke handelspraktijken kunnen leiden tot de vernietiging van overeenkomsten die na 13 juni 2014 zijn gesloten. Er zijn recentelijk een drietal


ACM: geen sanctie voor overtreding Wet Markt & Overheid bij tariefstelling ligplaatsen
 • Bird & Bird
 • Netherlands
 • September 15 2015

De Wet Markt & Overheid verplicht overheden bij het uitvoeren van economische activiteiten de integrale kosten door te berekenen. Op 8 september 2015


Mededingingsrechtelijke punten van aandacht in M&A transacties
 • Bird & Bird
 • Netherlands
 • June 23 2015

Concentratiecontrole beoogt de bevoegde mededingingsautoriteiten (in Nederland de Autoriteit Consument & Markt (ACM) of de Europese Commissie) in


ACM en E-COMMERCE: handhaving langs de bekende weg
 • Bird & Bird
 • Netherlands
 • May 13 2015

Op 20 April 2015 heeft de Autoriteit Consument en Markt (“ACM”) een beleidsdocument gepubliceerd waarmee zij inzicht geeft in de strategie en


Boetes in het meelkartel: voor investeringsmaatschappijen?!?!
 • Bird & Bird
 • Netherlands
 • March 9 2015

Op 20 November 2014 heeft ACM twee besluiten (besluiten 6306_20216 en 6306_20217) genomen waarin zij boetes tussen de EUR 450.000 en EUR 1.500.000


Netneutraliteit: ACM beboet KPN en Vodafone; zero-rating in Europa
 • Bird & Bird
 • Netherlands
 • February 5 2015

Het lijkt wel een gecoördineerde actie; terwijl in de Europese Raad van Ministers wordt onderhandeld over het Letse voorstel voor een afgezwakte vorm


ACM tracht orde te scheppen in roerige tijden zorgsector en publiceert leidraad over informatie-uitwisseling tussen zorgaanbieders
 • Bird & Bird
 • Netherlands
 • December 29 2014

Op 15 December 2014 heeft de Autoriteit Consument en Markt (“ACM“) in gezamenlijk overleg met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (“de


Commissie is helder: wanneer sprake is van een mededingingsbeperkend doel geldt geen veilige haven
 • Bird & Bird
 • Netherlands
 • July 2 2014

Op basis van vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie vallen mededingingsbeperkende afspraken niet onder het kartelverbod, wanneer de afspraak


Overgangstermijn Wet Markt & Overheid verstreken per 1 juli 2014: ACM controleert drie overheidsactiviteiten nader op oneerlijke concurrentie
 • Bird & Bird
 • Netherlands
 • July 1 2014

Per 1 juli 2014 is de overgangstermijn van de Wet Markt & Overheid ("Wet M&O") verlopen en dienen alle overheden te voldoen aan de in de Wet M&O