We use cookies to customise content for your subscription and for analytics.
If you continue to browse Lexology, we will assume that you are happy to receive all our cookies. For further information please read our Cookie Policy.

Search results

Order by: most recent most popular relevanceResults: 1-10 of 2,471

The Netherlands - Ahead of Exponential Change? Discussion of Recent Changes in Dutch Tax Law
 • Baker & McKenzie
 • European Union, Netherlands
 • May 26 2016

In the past year, the Netherlands has introduced various changes in Dutch tax laws in light of various international tax developments. Consider the


Pledgee benefits from security rights in connection with receivables pledged to him
 • CMS Derks Star Busmann
 • Netherlands
 • May 23 2016

In its 18 December 2015 ABNMarell judgement, the Dutch Supreme Court held that if secured debt is pledged, the holder of that right of pledge has


Clarification on features of design 'solely dictated' by technical function
 • AKD
 • European Union, Netherlands
 • May 23 2016

Article 8(1) of the EU Community Design Regulation (62002) provides that "a Community design shall not subsist in features of appearance of a


Bij opzegging duurovereenkomst mag netbeheerder niet langer aanspraak maken op vestiging zakelijk recht
 • AKD
 • Netherlands
 • May 23 2016

In veel gemeenten gelden nog overeenkomsten die jaren geleden met netbeheerders zijn gesloten. Daarin is vaak opgenomen dat de netbeheerder volledig


Hoge Raad: 52 RVU-heffing verschuldigd over vertrekregeling voor 57-plussers
 • AKD
 • Netherlands
 • May 23 2016

De regeling vervroegde uittreding (RVU) blijft de gemoederen bezig houden. Hoewel we uit de crisis lijken te zijn, zijn reorganisaties nog steeds


HealthBit: Centrale Raad van Beroep oordeelt voor het eerst over Wmo 2015
 • Loyens & Loeff
 • Netherlands
 • May 20 2016

Op 18 mei 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) voor het eerst geoordeeld over de Wmo 2015 in drie zaken over huishoudelijke hulp. Het valt


Ladder voor duurzame verstedelijking niet van toepassing op grootschalige datacenters
 • Stibbe
 • Netherlands
 • May 17 2016

Bij uitspraak van 4 mei 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat de Ladder van duurzame verstedelijking niet


Right to disclosure of bookkeeping limited by purpose
 • Stibbe
 • Netherlands
 • May 17 2016

In the event of bankruptcy, creditors are entitled to disclosure of the bookkeeping of the estate under certain conditions. In its decision dated 8


Dutch Fiscal Unity Possibilities Expanded to Brazilian and Mexican Structures
 • Baker & McKenzie
 • Brazil, Mexico, Netherlands
 • May 13 2016

Under Dutch tax legislation, Dutch tax resident sister companies can not form a fiscal unity if their parent company is a resident of a non-European


De toepassing van de RCR bij grootschalige windturbineparken veiliggesteld door de bestuurs- en civiele rechter
 • Stibbe
 • Netherlands
 • May 12 2016

Door zowel de civiele rechter als door de bestuursrechter is in de maand mei definitieve duidelijkheid gegeven over de toepassing van de