We use cookies to customise content for your subscription and for analytics.
If you continue to browse Lexology, we will assume that you are happy to receive all our cookies. For further information please read our Cookie Policy.

Search results

Order by: most recent most popular relevanceResults: 1-10 of 2,932

Verjaring van een nakomingsvordering waarvoor geen termijn is bepaald
 • Bird & Bird
 • Netherlands
 • February 21 2017

Vooral bij de afwikkeling van letselschade wordt in vaststellingsovereenkomsten soms voor mogelijk in de toekomst optredende schade als gevolg van


Meer duidelijkheid in kartelschadezaken
 • Maverick Advocaten NV
 • European Union, Netherlands, United Kingdom
 • February 20 2017

Eerder schreven wij al dat Nederland een populair land blijft voor het starten van kartelschadezaken. Dat is onverminderd het geval, en ook in 2017


De positie van de curator bij een vernietigd faillissementsvonnis tussen wal en schip
 • Bird & Bird
 • Netherlands
 • February 20 2017

In november 2016 is door de Hoge Raad bevestigd dat de vernietiging van een faillissement geen effect heeft op door een curator voordien verrichte


Moet voor de uitleg van het MER-begrip stedelijk ontwikkelingsproject worden aangesloten bij het ladderbegrip nieuwe stedelijke ontwikkeling?
 • Stibbe
 • Netherlands
 • February 20 2017

De Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in zijn uitspraak van 7 december 2016 overwogen dat een


Kennelijk onbehoorlijk bestuur, dividenduitkeringen en debiteuren
 • Bird & Bird
 • Netherlands
 • February 16 2017

De kwaliteit van de debiteurenportefeuille is van belang voor de beoordeling van de vraag of een tussentijds dividendbesluit door de beugel kan. Dat


Een ICT-leverancier die zich opstelt als dwangcrediteur en het gestand doen in de zin van artikel 37 Fw
 • Bird & Bird
 • Netherlands
 • February 14 2017

Hierna volgt een korte bespreking van een arrest dat met name van belang is voor de praktijk. Een praktijk waarin curatoren steeds vaker


Meer duidelijkheid in kartelschadezaken
 • Maverick Advocaten NV
 • European Union, Netherlands, United Kingdom
 • February 13 2017

Eerder schreven wij al dat Nederland een populair land blijft voor het starten van kartelschadezaken. Dat is onverminderd het geval, en ook in 2017


E-commerce: op naar een digital single market!
 • Maverick Advocaten NV
 • European Union, Netherlands
 • February 13 2017

De online marktplaats is inmiddels niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij. Volgens het CBS deed in 2016 bijna 75 van de Nederlanders


Kansen en beperkingen in het aanbestedingsrecht
 • Maverick Advocaten NV
 • European Union, Netherlands
 • February 13 2017

2016 was een bewogen jaar in aanbestedingsland; verstrekkende wijzigingen van de Aanbestedingswet, belangrijke uitspraken van de Hoge Raad en het


ACM en het kartelverbod: actief en pragmatisch toezicht
 • Maverick Advocaten NV
 • Netherlands
 • February 13 2017

Hoewel het aantal kartels dat de Autoriteit Consument & Markt (“ACM”) jaarlijks beboet niet bijzonder hoog ligt, wil dit niet zeggen dat ACM de