We use cookies to customise content for your subscription and for analytics.
If you continue to browse Lexology, we will assume that you are happy to receive all our cookies. For further information please read our Cookie Policy.

Search results

Order by: most recent most popular relevanceResults: 11-20 of 666

The SME Financing Act: A Step Forward?
 • NautaDutilh
 • Netherlands
 • July 19 2016

The SME Financing Act, applicable since 10 January 2014, has the laudable goal of making it easier for small and medium-sized enterprises to access


Voorstel voor regels bestuur en toezicht stichting, vereniging, coöperatie en OWM
 • NautaDutilh
 • Netherlands
 • July 19 2016

Op 8 juni 2016 is het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen (hierna: wetsvoorstel) ingediend. Het wetsvoorstel beoogt de regels over het


Tijdelijke verhuur; zeven punten van aandacht
 • NautaDutilh
 • Netherlands
 • July 18 2016

De wet doorstroming huurmarkt 2015 is op 1 juli 2016 is werking getreden. Deze wet heeft geleid tot enkele wijzigingen in boek 7 van het Burgerlijk


Wijzigingsvoorstel Ladder voor duurzame verstedelijking - blijf(t) bij de basis!
 • NautaDutilh
 • Netherlands
 • July 18 2016

Minister Schultz van Haegen heeft op 23 juni 2016 een wijzigingsvoorstel voor de Ladder voor duurzame verstedelijking gezonden aan de Tweede Kamer


Overdrachtsbelasting
 • NautaDutilh
 • Netherlands
 • July 18 2016

De staatssecretaris heeft begin juni 2016 een Besluit gepubliceerd waarin de toepassing van de samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting wordt


Aanbestedingswet 2012, Aanbestedingsbesluit en Gids Proportionaliteit gewijzigd per 1 juli 2016
 • NautaDutilh
 • Netherlands
 • July 18 2016

Per 1 juli 2016 zijn de Aanbestedingswet 2012, het Aanbestedingsbesluit en de Gids Proportionaliteit gewijzigd. De wijzigingen dienen ter


Contracteren met gemeenten: goedkeuringsvoorbehouden en gerechtvaardigd vertrouwen
 • NautaDutilh
 • Netherlands
 • July 18 2016

In overeenkomsten met gemeenten, veelal vertegenwoordigd door het college van B&W, kunnen goedkeuringsvoorbehouden staan van de Raad. Indien de Raad


AMvB's bij de Omgevingswet aangeboden ter interconsultatie
 • NautaDutilh
 • Netherlands
 • July 18 2016

Op 22 maart 2016 is de Omgevingswet aangenomen door de Eerste Kamer. De Omgevingswet is verder uitgewerkt in een viertal algemene maatregelen van


New statutory regime for mortgage credit
 • NautaDutilh
 • Netherlands
 • July 14 2016

On 14 July 2016, the Act implementing Directive 201417EU on credit agreements for consumers relating to residential immovable property (the


Herziening van de Warmtewet
 • NautaDutilh
 • Netherlands
 • July 7 2016

Op 6 juli 2016 is het wetsvoorstel Herziening Warmtewet ter consultatie aangeboden. Bekijk hier een geconsolideerde versie van de Warmtewet. De