We use cookies to customise content for your subscription and for analytics.
If you continue to browse Lexology, we will assume that you are happy to receive all our cookies. For further information please read our Cookie Policy.

Search results

Order by: most recent most popular relevanceResults: 11-20 of 686

Ladder voor duurzame verstedelijking. Kader 'nieuwe stedelijke ontwikkeling' bij kleinschalige ontwikkelingen: de som der delen
 • NautaDutilh
 • Netherlands
 • August 24 2016

In een uitspraak van 24 augustus 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ("de Afdeling") helder samengevat wanneer sprake is


Consultation of Renewable Fuel Units legislation
 • NautaDutilh
 • European Union, Netherlands
 • August 19 2016

On August 8th, 2016 an internet consultation was published regarding a legislative change of the Dutch Environmental Management Act. The amendment is


Krachtenveld Wet Bibob breidt zich uit naar milieuvergunningen
 • NautaDutilh
 • Netherlands
 • August 18 2016

Wanneer bij de wet ter bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur ("Wet Bibob") alleen aan coffeeshops en seksinrichtingen wordt


Raad van State oordeelt dat reguliere detailhandel in Gelderland is toegestaan op bestaande perifere locaties
 • NautaDutilh
 • Netherlands
 • August 17 2016

De gemeente heeft op 14 februari 2014 een vergunning verleend voor het bouwen van een supermarkt van de Lidl op een perifere locatie in de gemeente


Raad van State oordeelt dat reguliere detailhandel in Gelderland is toegestaan op bestaande perifere locaties
 • NautaDutilh
 • Netherlands
 • August 17 2016

Op 17 augustus 2016 deed de Raad van State een opmerkelijke uitspraak. Wat was het geval? De gemeente heeft op 14 februari 2014 een vergunning


Consultatie wetgeving Hernieuwbare Brandstof Eenheden
 • NautaDutilh
 • Netherlands
 • August 15 2016

Aanleiding voor de wetswijziging is de implementatie van de Europese richtlijn Indirect Land Use Change (ILUC). Deze richtlijn schrijft onder meer


Kan een bestuursorgaan zonder stuitingshandeling tóch verjaring stuiten?
 • NautaDutilh
 • Netherlands
 • July 28 2016

Hoewel een schriftelijke aanzegging van een bestuursorgaan onder de Awb niet als stuitingshandeling is aan te merken, kan de aanzegging daarmee onder


Boetebeleid Wet arbeid vreemdelingen 2016 leidt tot meer maatwerk
 • NautaDutilh
 • Netherlands
 • July 27 2016

Per 15 juli 2016 is de Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen 2016 in werking getreden en is de Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeid


Schade door verdwijnen bouw- of gebruiksmogelijkheden vastgoed
 • NautaDutilh
 • Netherlands
 • July 26 2016

Als u voorziet dat bouw- of gebruiksmogelijkheden gaan verdwijnen in een nieuw bestemmingsplan, bedenk dan tijdig of u toch nog gebruik wilt maken


Vooringenomen besluitvorming na negatieve uitlatingen in de krant?
 • NautaDutilh
 • Netherlands
 • July 25 2016

Centraal staat de vraag of het college vooringenomen is als een wethouder zich in de krant negatief uitlaat over de uitkomst van de besluitvorming