We use cookies to customise content for your subscription and for analytics.
If you continue to browse Lexology, we will assume that you are happy to receive all our cookies. For further information please read our Cookie Policy.

Search results

Order by: most recent most popular relevanceResults: 1-10 of 658

Kan een bestuursorgaan zonder stuitingshandeling tóch verjaring stuiten?
 • NautaDutilh
 • Netherlands
 • July 28 2016

Hoewel een schriftelijke aanzegging van een bestuursorgaan onder de Awb niet als stuitingshandeling is aan te merken, kan de aanzegging daarmee onder


Boetebeleid Wet arbeid vreemdelingen 2016 leidt tot meer maatwerk
 • NautaDutilh
 • Netherlands
 • July 27 2016

Per 15 juli 2016 is de Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen 2016 in werking getreden en is de Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeid


Schade door verdwijnen bouw- of gebruiksmogelijkheden vastgoed
 • NautaDutilh
 • Netherlands
 • July 26 2016

Als u voorziet dat bouw- of gebruiksmogelijkheden gaan verdwijnen in een nieuw bestemmingsplan, bedenk dan tijdig of u toch nog gebruik wilt maken


Vooringenomen besluitvorming na negatieve uitlatingen in de krant?
 • NautaDutilh
 • Netherlands
 • July 25 2016

Centraal staat de vraag of het college vooringenomen is als een wethouder zich in de krant negatief uitlaat over de uitkomst van de besluitvorming


Vergunningvrije bouwkeet is vergunningvrij ook voorafgaand aan bouwactiviteit
 • NautaDutilh
 • Netherlands
 • July 22 2016

De Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State deed op 19 juli 2016 een praktische uitspraak. B&W van Alphen-Chaam


The SME Financing Act: A Step Forward?
 • NautaDutilh
 • Netherlands
 • July 19 2016

The SME Financing Act, applicable since 10 January 2014, has the laudable goal of making it easier for small and medium-sized enterprises to access


Bill amending management and supervision rules for foundations, associations, cooperatives and mutual insurance associations
 • NautaDutilh
 • Netherlands
 • July 19 2016

On 8 June 2016 a bill clarifying and refining the rules on management boards and supervisory boards in foundations, associations, cooperatives and


Voorstel voor regels bestuur en toezicht stichting, vereniging, coöperatie en OWM
 • NautaDutilh
 • Netherlands
 • July 19 2016

Op 8 juni 2016 is het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen (hierna: wetsvoorstel) ingediend. Het wetsvoorstel beoogt de regels over het


Tijdelijke verhuur; zeven punten van aandacht
 • NautaDutilh
 • Netherlands
 • July 18 2016

De wet doorstroming huurmarkt 2015 is op 1 juli 2016 is werking getreden. Deze wet heeft geleid tot enkele wijzigingen in boek 7 van het Burgerlijk


AMvB's bij de Omgevingswet aangeboden ter interconsultatie
 • NautaDutilh
 • Netherlands
 • July 18 2016

Op 22 maart 2016 is de Omgevingswet aangenomen door de Eerste Kamer. De Omgevingswet is verder uitgewerkt in een viertal algemene maatregelen van