We use cookies to customise content for your subscription and for analytics.
If you continue to browse Lexology, we will assume that you are happy to receive all our cookies. For further information please read our Cookie Policy.

Search results

Order by: most recent most popular relevanceResults: 1-10 of 16

Simplifying corporate registration proceedings
 • Clifford Chance LLP
 • Poland
 • March 3 2015

The coming of the New Year has seen the introduction of several changes to the procedure to be followed with regard to Poland's corporate registry


Prokura łączna tylko z członkiem zarządu niedopuszczalna
 • Clifford Chance LLP
 • Poland
 • May 25 2015

Dopuszczalność ustanowienia tak zwanej prokury łącznej niewłaściwej, tj. Upoważnienia prokurenta do reprezentowania spółki tylko łącznie z członkiem


Polish Legislation Newsletter - October - November 2016
 • Clifford Chance LLP
 • Poland
 • November 11 2016

This legislation newsletter summarises selected changes to Polish law. It is not comprehensive and does not present all of the changes to Polish law


Najnowsze Akty Prawne - Październik - Listopad 2016
 • Clifford Chance LLP
 • Hong Kong, Poland
 • November 11 2016

Niniejszy informator legislacyjny prezentuje wybrane zmiany w polskim prawie; nie jest jednak kompleksowym przeglądem wszystkich zagadnień, którymi


International regulatory update - 17 - 21 March 2014
 • Clifford Chance LLP
 • United Kingdom, USA, Poland, Russia, Singapore, Spain, Switzerland, Ukraine, Australia, China, European Union, Germany, Global, Hong Kong
 • March 27 2014

The EU Council Presidency and the EU Parliament have reached a provisional agreement on the proposed regulation establishing


Foreign bond issuance and new rules on thin capitalisation
 • Clifford Chance LLP
 • Poland
 • March 19 2015

A recent amendment to the Polish Act on Corporate Income Tax has redefined thin capitalisation rules that specify the amount of intragroup loans


New method of calculating statutory interest
 • Clifford Chance LLP
 • Poland
 • December 11 2015

The beginning of 2016 heralds major changes to the method of calculating interest on all civil law transactions. The amended provisions come into


Nowe zasady naliczania odsetek ustawowych
 • Clifford Chance LLP
 • Poland
 • December 11 2015

Początek 2016 roku przyniesie zasadnicze zmiany w systemie naliczania odsetek w całym obrocie cywilnoprawnym. Z dniem 1 stycznia 2016 roku


Zmiany zasad Corporate Governance spółek notowanych na GPW
 • Clifford Chance LLP
 • Poland
 • October 28 2015

Od 1 stycznia 2016 r. Będą obowiązywały nowe zasady corporate governance dla spółek giełdowych Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW (Nowe


Zamówienia in-house po 18 kwietnia 2016 R.
 • Clifford Chance LLP
 • European Union, Poland
 • March 3 2016

Unijny prawodawca uznał, że procedury przewidziane w dyrektywach nie powinny mieć zastosowania do zamówień publicznych udzielanych tzw. Podmiotom