We use cookies to customise content for your subscription and for analytics.
If you continue to browse Lexology, we will assume that you are happy to receive all our cookies. For further information please read our Cookie Policy.

Search results

Order by: most recent most popular relevanceResults: 1-10 of 16

Foreign bond issuance and new rules on thin capitalisation
 • Clifford Chance LLP
 • Poland
 • March 19 2015

A recent amendment to the Polish Act on Corporate Income Tax has redefined thin capitalisation rules that specify the amount of intragroup loans


International regulatory update - 17 - 21 March 2014
 • Clifford Chance LLP
 • Australia, China, European Union, Germany, Global, Ukraine, United Kingdom, USA, Hong Kong, Poland, Russia, Singapore, Spain, Switzerland
 • March 27 2014

The EU Council Presidency and the EU Parliament have reached a provisional agreement on the proposed regulation establishing


New method of calculating statutory interest
 • Clifford Chance LLP
 • Poland
 • December 11 2015

The beginning of 2016 heralds major changes to the method of calculating interest on all civil law transactions. The amended provisions come into


Nowe zasady naliczania odsetek ustawowych
 • Clifford Chance LLP
 • Poland
 • December 11 2015

Początek 2016 roku przyniesie zasadnicze zmiany w systemie naliczania odsetek w całym obrocie cywilnoprawnym. Z dniem 1 stycznia 2016 roku


Joint commercial proxy solely with a management board member is finally unequivocally permissible
 • Clifford Chance LLP
 • Poland
 • January 4 2017

On 1 January 2017, amendments to the Civil Code entered into force, which for the first time expressly permit the establishment of the so-called


Prokura łączna tylko z członkiem zarządu w końcu jednoznacznie dopuszczalna
 • Clifford Chance LLP
 • Poland
 • January 4 2017

Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszły w życie zmiany do Kodeksu cywilnego po raz pierwszy wyraźnie dopuszczające ustanowienie tak zwanej prokury łącznej


Polish Sejm has adopted a new state sector salary cap act
 • Clifford Chance LLP
 • Poland
 • June 28 2016

On 9 June 2016, the Polish Sejm adopted the Act on the Principles of Determining the Salaries of Persons Managing Certain Companies (the "New Salary


Sejm uchwalił nową ustawę kominową
 • Clifford Chance LLP
 • Poland
 • June 28 2016

9 czerwca br. Sejm uchwalił ustawę o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Nowa Ustawa Kominowa), prowadzącą do


Can changes in the Polish media sector affect foreign investors?
 • Clifford Chance LLP
 • European Union, Poland
 • February 2 2016

On 31 December 2015, the Polish Parliament ignored a letter of concern from the European Commission and passed an amendment to Poland’s media law


Zamówienia in-house po 18 kwietnia 2016 R.
 • Clifford Chance LLP
 • European Union, Poland
 • March 3 2016

Unijny prawodawca uznał, że procedury przewidziane w dyrektywach nie powinny mieć zastosowania do zamówień publicznych udzielanych tzw. Podmiotom