We use cookies to customise content for your subscription and for analytics.
If you continue to browse Lexology, we will assume that you are happy to receive all our cookies. For further information please read our Cookie Policy.
In cooperation with Association of Corporate Counsel
  Request new password

Search results

Order by most recent / most popular / relevance

Results: 1-10 of 810

The ACM reduced cartel fines for launderettes for excessive duration of its own administrative procedure

 • Stibbe
 • -
 • Netherlands
 • -
 • September 1 2014

On 15 August 2014, the Dutch Authority for Consumers and Markets ("ACM") published its decision on the administrative appeal of four companies, which

Huwelijkse voorwaarden bieden geen bescherming bij faillissement; of toch wel een beetje?

 • Bird & Bird
 • -
 • Netherlands
 • -
 • August 29 2014

In een recente uitspraak heeft het Hof Den Bosch een nadere uitwerking gegeven van de werking van artikel 61 van de Faillissementswet ("Fw"), die van

Supreme Court rules on ceasing payment of reluctant ill employees

 • Baker & McKenzie
 • -
 • Netherlands
 • -
 • August 27 2014

The Supreme Court recently confirmed that an employee's entitlement to continued payment during illness will lapse in full if he or she refuses to

Grondwetswijziging in consultatie: recht op een eerlijk proces

 • Stibbe
 • -
 • Netherlands
 • -
 • August 27 2014

Het kabinet wil de Grondwet wijzigen. Op 25 augustus jl. Is een conceptwetsvoorstel ter consultatie voorgelegd dat strekt tot invoering van het recht

Huur of bruikleen?

 • Stibbe
 • -
 • Netherlands
 • -
 • August 26 2014

In een recent arrest van het Hof Amsterdam stond de vraag centraal of tussen partijen een huur- of bruikleenovereenkomst tot stand was gekomen. Het

Geen recht op kopieën van documenten bij inzageverzoek op grond van Wbp

 • Stibbe
 • -
 • Netherlands
 • -
 • August 25 2014

Op grond van artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens ("Wbp") heeft een ieder het recht om inzage te krijgen in persoonsgegevens die over

Is de initialenregel nog van deze tijd?

 • Bird & Bird
 • -
 • Netherlands
 • -
 • August 22 2014

Iedereen kent natuurlijk Volkert van der G., oftewel Volkert van der Graaf. Recent door zijn vrijlating weer uitgebreid in het nieuws. Een aantal

Parkeergegevens moeten door commerciële parkeerbetaalbedrijven aan Belastingdienst worden verstrekt

 • Stibbe
 • -
 • Netherlands
 • -
 • August 22 2014

Gewone parkeermeters verdwijnen de laatste jaren langzaam uit het Nederlandse straatbeeld. Inmiddels lijken we te zijn aanbeland bij Parking 2.0: via

Resolving mass litigation? Consider the Netherlands

 • De Brauw Blackstone Westbroek
 • -
 • Netherlands
 • -
 • August 18 2014

Dutch law does not provide for an "American style" class action. However, it has a mechanism that facilitates the implementation of collective

Vordering tot het verschaffen van huurgenot of het verrichten van onderhoud: steunvorderingen bij faillissementsaanvraag?

 • Stibbe
 • -
 • Netherlands
 • -
 • August 18 2014

Op 11 juli 2014 heeft de Hoge Raad bepaald dat vorderingen van een huurder tot het verrichten van onderhoud en tot het verschaffen van huurgenot op